การศึกษามาตรฐาน ISO/TC211 จำนวน 25 เรื่อง

การศึกษามาตรฐาน ISO/TC211 ที่ศึกษาภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดย สทอภ.ทั้งสิ้น 25 เรื่อง

01_ISO 19105 Conformance and Testing

02_ISO 19128 Web Map Server Interface

03_ISO 19114 Quality Evaluation Procedures

04_ISO 19113 Quality principles

05_ISO 19126 Profile FACC Data Dictionary

06_ISO 19121 Imagery and Gridded data

07_ISO 19122 Qualification and certification of personnel

08_ISO19139 XML Schema implementation

09_ISO 19138 Data quality measures

10_ISO 19144-1 Classification Systems -Part 1 Classification System Structure

11_ISO 19144-2 Classification Systems –Part 2 Land Cover Classification System LCCS

12_ISO 19136 Geography Markup Language (GML)

13_ISO 19133 Tracking and navigation

14_ISO 19131 Data product specification

15_ISO 19134 Multimodal location based service  for routing and navigation

16_ISO 19103 Conceptual schema

17_ISO 19106 Profiles

18_ISO 19109 Rules for application schema

19_ISO 19107 Spatial Schema

20_ISO 19108 Temporal schema

21_ISO 19125-2 Simple Feature Access-Part 2 SQL Option

22_ISO 19118 Encoding

23_ISO 19135 Procedures for registration

24_ISO 19115 Geographic Information – Metadata

25_Fundamental Geographic Data Set : FGDS

Comments are closed