โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน(ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน FGDS (15 จังหวัด)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน(ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน FGDS (15 จังหวัด)

Comments are closed.