คู่มือแนวทางรักษาความปลอดภัยของการให้บริการข้อมูลผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS Portal)

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางรักษาความปลอดภัยของการให้บริการข้อมูลผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS Portal)

Comments are closed.