เอกสาร “การสัมมนาการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย” (วันที่ 15 มีนาคม 2562)

  1. เอกสารประกอบงานสัมมนา
  2. ภูมิสารสนเทศจำเป็นต้องมีมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร – ดร.ชนินทร์
  3. มาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ – ดร.แก้ว

Comments are closed.